Tècnica pianística i fins i tot la pròpia música no li són prou a Balanyà, el qual les incorpora a la seva plasticitat impressionant.
Natalia Ilieva, musicòloga i crítica de música, Sofia, Bulgària


Un seriós i profund treball que du a terme des de fa molt de temps sobre la qüestió sonora, donant com a resultat una sobrecollidora varietat de sons no convencionals.

Rumen Balyozov, compositor, Sofia, Bulgària

        AVUI !   21 d'octubre 2016 20h
        Robadors 23  08001 Barcelona

        Josep-Maria Balanyà  piano
        Johannes Nästejö  bass
        Ramon Prats  drums