pianos & fortes / avuimúsica 4

Piano preparat

2003 Barcelona (AC 031)
Participació amb una obra en aquest CD, que conté peces per a piano de diferents compositors.
Enregistrat en viu el 2000 a EKA, Europäische Kunstakademie Trier, Alemanya.
Solo piano performance.
 
"Y-akt-y benu" Op. 86 Piano preparat     12:57