Pedagogia

Josep-Maria Balanyà ha impartit seminaris i conferències a la Fundació Joan Miró de Barcelona (departament de didàctica), a diverses universitats, escoles superiors de música i conservatoris d’Espanya, a la Sommerakademie i a la Hochschule für Musik und Theater de Hannover, a l’Institut für Neue Musik der Hochschule der Künste, Berlin, al departament de música contemporània de la Universität Bremen, al Trinity College of Music de Londres i a altres centres d’Alemanya, Mèxic (Mèxic DF, Universitat de Guadalajara), Costa Rica, Suïssa, Colòmbia i Perú.