De dins enfora

Montse Vellvehí, actriu
Josep-Maria Balanyà, música, piano

Enregistrat a Barcelona, març de 2003
Crazylane, edició privada

1 1:10 1 El germà de Catul (7) Jordi Cornudella
2 4:36 2 L’ombra del nombre Pere-Eugeni Font, Víctor Sunyol, Montse Vellvehí
3 7:20 3 Als nascuts després Bertolt Brecht
4 2:03 4/1 Familiar Jacques Prévert
5 1:10 4/2 Cartilla militar alemanya Bertolt Brecht
6 1:04 4/3 General, el teu tanc Bertolt Brecht
7 1:05 4/4 El meu germà era aviador Bertolt Brecht
8 2:14 4/5 Als meus compatriotes Bertolt Brecht
9 1:51 (Intro piano)
10 0:33 5/1 Els bons jardiners Erich Fried
11 2:04 5/2 Balada Bertolt Brecht
12 1:49 5/3 Quiet, cor meu Johannes Robert Becher
13 1:41 5/4 1940 Bertolt Brecht
14 2:28 5/5 La trinxera (fragments) Kurt Tucholsky
15 8:20 6 Diaspora (solo piano) Josep-Maria Balanyà
16 1:23 (Intro piano)
17 2:18 7/1 Gran imprecació Tankred Dorst
18 3:29 (Intermezzo percussió)
19 0:53 7/2 2 La pau de l’abisme Joan Brossa
20 1:50 7/3 3 Esquerra dreta esquerra Erich Fried
21 3:51 8/1 Cançó en la sang Jacques Prévert
22 1.59 8/2 Final i començament Wislawa Szymborska
23 3:44 8/3 Faula Marc Granell

59:38 TOTAL TIME