Conducting

Josep-Maria Balanyà actua com a director d’orquestres i ensembles, utilitzant codis d’improvisació dirigida fruit de la seva experiència i dels seus coneixements de Sound Painting (Walter Thompson).