CD Un peu à gauche, svp

Jorge de Persia
La Vanguardia (Barcelona, Espanya)
28 de Maig de 2008

A l'altre extrem, la llibertat total que cerca la forma: Josep-Maria Balanyà, un dels nostres més destacats improvisadors, reprodueix les seves idees creatives des del teclat, a partir d'un concert originat a l'Institut Cervantes de Bremen, Alemanya. Una experiència amb piano a capella i preparat, en la que l'obertura als estils, formes i sons és total.