Les rêves métalliques de 
M. Feron

La instal•lació / performance "Les rêves métalliques de M. Feron" és un projecte que té el seu origen en la visita de Josep-Maria Balanyà a un soterrani de Brussel•les, el mes de juliol de 2005.

La visió d’una enorme quantitat de ferralla en desordre va donar la idea a Balanyà per a la creació d’una obra a mida. Aquesta peça, composta de nombrosos elements està preparada per a produir dotze qualitats de so diferents.

La instal•lació és al mateix temps un objecte sonor múltiple i un reclam interactiu a disposició del públic. A més a més, es pot veure com una poli-escultura Fènix, que reneix de les cendres de la deixalla.