Kratzklang etude

Solo perfomance visual - sonora. Durada 10’

Obra escrita / improvisada. El performer fa servir utensilis de gravat sobre plaques de coure, disposades en una taula. El so-soroll, és amplificat i modificat amb delays i reverbs. Eventualment, una càmera projecta en pantalla i amb detall l’acció del performer.