Pedagogia

Escola Superior de Música i Teatre de Hannover, Alemanya

Dins el marc de la tercera Acadèmia d’Estiu de l’Institut per a la promoció de joves d’alt talent musical, Institut zur Frühförderung musikalisch Hochbegabter (IFF), l’Escola Superior de Música i Teatre de Hannover (Alemanya) va convidar a Josep-Maria Balanyà del 16 al 19 d’agost de 2004 per a que realitzés un seminari d’improvisació. El concert de cloenda d’aquest curs, dut a terme per 13 joves músics amb 9 instruments diferents i veu, va colpir tots els presents, tant els participants com els catedràtics, els col·legues músics i el públic en general.

Amb la seva creació en temps real ”The Night of the Parrot”, Josep-Maria Balanyà presentà al públic el resultat de quatre dies de feina interactiva entre ell i l’ensemble del IFF. Durant aquest temps i amb extraordinària energia, sensibilitat pedagògica, competència didàctica i presència artística, va crear un ensemble « interactiu Â» amb els participants, fins aleshores desconeixedors absoluts del camp de la improvisació.

El seu concepte de composició - improvisació, que segons la meva experiència considero molt singular, dóna un resultat musical altament impressionant, mitjançant la utilització d’un sistema de senyals visuals musicals ben reflexionat i llargament provat. Tot i la seva complexitat, el sistema és molt practicable. En quan al resultat, és sempre captivador i estèticament fa l’efecte de ser una obra composta, malgrat ser improvisada.

El seu concepte d’improvisació dirigida és, des de qualsevol punt de vista, remarcable i recomanable: veritable inspiració per als col·legues directors professionals, una autèntica vivència creativa per als músics participants i una experiència auditiva ”innovadora” per al públic.

Hannover, 19 Octubre 2004

Martin Brauss
Catedràtic d’òpera i direcció
Vice-president de música i teatre de
l’Escola Superior de Música i Teatre de Hannover

(traducció de l’original en alemany).

Huesca 9.2.7 article OI 1bis.jpg