El món sonor, una aventura essencial

Format de conferència interactiva, workshop o seminari sobre la creació contemporània i la improvisació. Durada: de 2 a 15 h, segons el format.