Balanyà-Bayer-Sans Trio

Projectes amb piano

Marcel·lí Bayer, clarinet baix
Josep-Maria Balanyà, piano
Ivo Sans, bateria